Välkommen till Splitvision

Borås öppna stadsnät

Mångfald och valfrihet är nyckelord för stadsnätet. SplitVision är ett öppet nät där flera leverantörer av olika bredbandstjänster verkar i fri konkurrens med varandra. För alla användare innebär det att priserna hålls nere samtidigt som tjänsteutbudet håller en god kvalitet och utvecklas kontinuerligt. Och du kan välja den leverantör som erbjuder de bästa tjänsterna för just dina behov.

Stadsnätet är byggt med fiberoptiska kablar. Det innebär att nätet är dimensionerat för såväl dagens som morgondagens bredbandstjänster.

Splitvision privatkampanj 2 sammansatt