Välkommen till Splitvision

Borås öppna stadsnät

SplitVision är Borås stadsnät. Nätet är byggt med fiberoptisk kabel och erbjuder företag och privatpersoner bredband med mycket hög kapacitet. Anslutna fastigheter har tillgång till ett driftsäkert nät som klarar såväl dagens alla tjänster som morgondagens krav och möjligheter.

SplitVision har inget eget tjänsteutbud, men tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer mot privatpersoner och företag. När du är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät. Nätet är helt operatörsneutralt. På så sätt gör vi det möjligt för marknadens olika aktörer att nå sina kunder och säkerställer samtidigt att boråsarna har tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.

SplitVision, är ett affärsområde inom Borås Elnät AB. I dagsläget är cirka 700 arbetsplatser och 9 000 privata hushåll anslutna till stadsnätet.