Landsbygd

Även om din fastighet ligger utanför tätbebyggt område går det att ansluta sig till fibernätet genom att bilda byalag eller föreningar. Då kan ni ansöka om bidrag och anslutningsprocessen kan ske på ett organiserat sätt.

Det finns bra information kring denna process på bl a:
Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum eller Svenska stadsnätsföreningen ssnf.org.

På Borås stads hemsida borås.se kan du också få information genom att söka på fiber.