Varför ska man skaffa fiber?

Har du internet idag så är det troligen ADSL eller en mobil lösning. Det är lösningar som har stora begränsningar jämfört med fiber – framför allt avseende snabbhet och driftsäkerhet. Fiber kommer med största sannolikhet inom kort att vara lika självklar infrastruktur som el, vatten och avlopp. Det är ett supersnabbt bredband som klarar av utvecklingen av internettjänster. Med fiber har du ett bredband där du och din familj kan surfa hur mycket ni vill – samtidigt. Den utrustning vi idag använder tillsammans med fiber medger 1 Gbit/s. Vilken din hastighet blir avgörs av den internettjänst du väljer.

Om du inte vet vad du skall använda en fiberanslutning till, höjer du ändå värdet på din fastighet genom att ansluta dig till fibernätet.

På sikt är fiber billigare än dagens lösningar. Vidare har den lång livslängd, påverkas inte av väder och vind och ger heller ingen strålning. Dessutom är det klokt att vara ansluten till en infrastruktur där flera olika leverantörer kan leverera sina tjänster och slippa vara beroende av en enskild leverantör.