Villa

Borås stad har som mål att 90 % av alla i Borås skall ha tillgång till bredband med minst 100 mbit/s år 2020. Det innebär att vi nu ökar takten och gräver i gatorna för att förse villor med fiberoptisk kabel.

Här kan du söka på din adress för att se om du kan få fiber. Om ditt område är aktiverat kan du ladda ner avtalet, skriva på och skicka till oss. Är det inte aktivt klickar du på Anmäl intresse och fyller i dina uppgifter.

Att ansluta din villa till SplitVision ger dig tillgång till ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s idag. Men en fiberanslutning är stort sett oändlig när det kommer till hastighet och täcker ökade kapacitetsbehov för ditt bredband i framtiden. Den höjer också, enligt oberoende undersökningar, värdet på din fastighet.

SplitVision är ett öppet nät utan eget tjänsteutbud, vilket innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer till privatpersoner och företag. När din villa är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät.

Priser och anslutningsformer

Att dra in fiberoptisk kabel i huset är en investering lika självklar som forna tiders WC, rinnande vatten och elektricitet. Redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd, för att inte tala om framtidens tjänster – videosamtal, interaktiva medier, kommunikation mellan saker i ditt hem och omgivningen, larm övervakning, sjukvård etc. Då krävs en fiberanslutning som inte har några begränsningar överföringsmässigt.

Avgifterna för anslutningen till fiber består av två delar, en anslutningsavgift samt en nätavgift. Sedan tillkommer naturligtvis avgifter för de eventuella tjänster du väljer att beställa. Oavsett val av anslutningsform kan Passiv anslutning väljas. Det innebär att du ansluter din fastighet utan att aktivera någon tjänst – då utgår heller ingen stadsnätsavgift. Vill du ha hjälp med finansieringen av anslutningsavgiften finns ett erbjudande via PayEx. Läs mer om det samt ladda ner låneansökan här.

ORDINARIE PRISER (FÄRDIGA OMRÅDEN ELLER AVSLUTADE KAMPANJOMRÅDEN)

Sök på din adress för att se status

ALL INCLUSIVE 26 900:-
(inkl. moms)
SplitVision gräver på tomten, och gör håltagning in i fastigheten.

Stadsnätsavgift: 39:- /mån

GRÄV SJÄLV 24 900:-
(inkl. moms)
Fastighetsägaren hämtar skyddsrör och ombesörjer själv nedgrävning av dessa enligt instruktion på den egna tomten. SplitVision gör håltagning in i fastigheten.

Stadsnätsavgift: 39:- /mån

[PASSIV ANSLUTNING]
Pris enligt valt alternativ ovan men man aktiverar ingen tjänst.

Stadsnätsavgift: 0:- /mån

Angivna priser gäller 2018. Alla priser är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra lagda planer på nedgrävning av fiber i enskilda områden på grund av oförutsedda faktiska förutsättningar för anslutning av fastigheter och hushåll i respektive område.

Steg för steg

Att få fiber – framtidens infrastuktur – in i huset är enkelt.
Se vår film eller läs steg för steg hur det går till. Enklare kan det inte bli. 

Information

Information

Först kommer det information och även ett avtal till dig i brevlådan. Har du redan bestämt dig för att installera fi ber är det bara att skriva på och skicka in avtalet.

Möte

Möte

Du bjuds in till informationsmöte. På mötet svarar vi på frågor och berättar mer om fi ber, grävning och installation.

Dörrknackning

Dörrknackning

Under en period kommer vi att knacka dörr i ditt område. Då får du chans att fråga och lära dig mer. Varje område får också besök av vår fi berbil. Håll utkik på splitvision.se/härgrävervinu för att se när vi är på plats.

Grävmöte

Grävmöte

När du skickat in ditt avtal blir du inbjuden till grävmöte. På mötet får du träffa den entreprenör som kommer att gräva ner rören för fi ber i ditt område. På mötet får du all information du behöver. Därefter bokas du på ett personligt möte med din entreprenör.

Grävning och Håltagning

Grävn & Håltagning

Nu är det dags att gräva ner rören för fiber på din tomt och göra håltagning in i huset. Har du valt vårt anslutingsalternativ ”All Inclusive” är det entreprenören som utför grävningen. Har du valt ”Gräv Själv” är det du själv som ansvarar för gräv och nedläggning av tomrör. Håltagningen utförs alltid av Entreprenören.

Installation

Installation

När grävning av rör är färdigt blåses fibertråden in i rören. Därefter kommer en installatör hem till dig och ansluter kopplingsdosan på insidan av väggen. Upp till 5 m från denna ansluts sedan mediaboxen. Det är genom Mediaboxen de tjänster du köper levereras.

Beställ tjänst

Beställ tjänst

Så fort du vet ditt installationsdatum kan du gå till splitvision.se och beställa tjänst*. Här ser du alla olika tjänsteleverantörer som du kan välja. Vi hoppas att du får mycket nytta och nöje med din fiberanslutning!

* Har du ingen aktiv internetuppkoppling kopplar du datorn direkt till Mediaboxen. Då kommer du direkt till sidan med alla tjänster)

Information & Avtal

Först kommer det information och även ett avtal till dig i brevlådan. Har du redan bestämt dig för att installera fi ber är det bara att skriva på och skicka in avtalet.

Möte

Du bjuds in till informationsmöte. På mötet svarar vi på frågor och berättar mer om fi ber, grävning och installation.

Dörrknackning

Under en period kommer vi att knacka dörr i ditt område. Då får du chans att fråga och lära dig mer. Varje område får också besök av vår fi berbil. Håll utkik på splitvision.se/härgrävervinu för att se när vi är på plats.

Grävmöte

När du skickat in ditt avtal blir du inbjuden till grävmöte. På mötet får du träffa den entreprenör som kommer att gräva ner rören för fi ber i ditt område. På mötet får du all information du behöver. Därefter bokas du på ett personligt möte med din entreprenör.

Grävning & Håltagning

Nu är det dags att gräva ner rören för fiber på din tomt och göra håltagning in i huset. Har du valt vårt anslutningsalternativ ”All Inclusive” är det entreprenören som utför grävningen. Har du valt ”Gräv Själv” är det du själv som ansvarar för gräv och nedläggning av tomrör. Håltagningen utförs alltid av Entreprenören.

Installation

När grävning av rör är färdigt blåses fibertråden in i rören. Därefter kommer en installatör hem till dig och ansluter kopplingsdosan på insidan av väggen. Upp till 5 m från denna ansluts sedan mediaboxen. Det är genom Mediaboxen de tjänster du köper levereras.

Beställ tjänst

Så fort du vet ditt installationsdatum kan du gå till splitvision.se och beställa tjänst*. Här ser du alla olika tjänsteleverantörer som du kan välja. Vi hoppas att du får mycket nytta och nöje med din fiberanslutning!

* Har du ingen aktiv internetuppkoppling kopplar du datorn direkt till Mediaboxen. Då kommer du direkt till sidan med alla tjänster)

Gräva på din tomt

För att få in fibern till ditt hus behöver man gräva ner rör som man sedan blåser in fibern i, på din tomt. Väljer du vårt anslutningsform All Inclusive får du fibern nedgrävd på tomten och indragen i huset av oss. När allt sedan är inkopplat är det bara att gå in på splitvision.se och välja Beställ tjänst.

Vill du hellre ombesörja grävningen på egna tomten själv ska du välja anslutningsform Gräv själv. Då ansvarar du själv för nedgrävning av tomrör från tomtgräns fram till huset.

Så länge man följer vår grävinstruktion spelar det ingen roll om man gräver själv eller anlitar egen gräventreprenör. Det är dock viktigt att man har korrekt information om andra ledningar på tomten innan man börjar. Denna info finns att hämta på www.ledningskollen.se. Tänk också på att om du avser göra ROT-avdrag så är det bara möjligt om du anlitar egen gräventreprenör och att den i sin tur erbjuder den möjligheten.

Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB på Majorsgatan 5 mot uppvisande av det värdebevis som bifogas i utskick från oss.

Obs! Kontakta oss på telefon och avtala dag och tid för hämtning samt meddela hur många meter skyddsrör du behöver.

Telefon 033-35 37 35. Våra öppettider är vardagar kl 7.30 – 15.30

Så här kan det se ut vid grävning om du väljer All Inclusive.

Grävinstruktioner

Det är inget komplicerat att gräva ner rören för fiber själv. Följ bara vår grävinstruktion nedan och håll koll vart andra ledningar på tomten ligger. Du kan också ladda ner grävinstruktionen som PDF här.

Så här ska nedgrävningen göras:

  1. Tomrörets ovansida ska vara minst 35 centimeter under markytan.
  2. Ett kabelmarkeringsband ska läggas cirka 10 centimeter ovanför röret.
  3. Runt röret och 10 centimeter ovanför det ska fyllnadsmassan bestå av finkorning sand.
  4. Resterande fyllnadsmassor upp till marknivå får inte innehålla vassa stenar eftersom röret/kabeln då riskerar att skadas.

Det åligger fastighetsägaren att inhämta korrekt information om andra ledningar på egen tomt. Denna info finns att hämta på http://www.ledningskollen.se.

Tomrör och kabelmarkeringsband hämtas kostnadsfritt hos Borås Elnät AB mot uppvisande av det värdebevis som bifogas i utskicket du fått hemskickat. Undrar du över något är du välkommen att kontakta oss.

Utförande av kabelgrav för optofiberkabel med skyddsrör.

Återställning

Kommunal mark (gator, trottoarer, etc.)

Här är det Borås stad som har det slutliga ansvaret. SplitVisions underentreprenörer får inte göra annat än grovåterställning, det vill säga bara fylla igen provisoriskt. Så fort underentreprenören är igång med den provisoriska återställningen meddelar man Borås stads tekniska förvaltning som då tar över ansvaret och gör den permanenta återställningen.

Privat mark (men icke tomt)

När det gäller vägar t ex inom en samfällighet eller vägförening etc, ligger ansvaret för permanent återställning alltid hos SplitVision. Detta sker genom en underentreprenör.

Privat tomt

För dig som valt anslutningsalternativet All Inclusive ingår en så kallad grovåterställning. I en grovåterställning ingår det att Entreprenören lägger tillbaka befintliga jordmassor. Eventuella stenar och rötter som grävts fram tar fastighetsägaren själv hand om.

Det ingår ej att Entreprenören står för ny jord (befintliga massor läggs tillbaka) eller att så gräsfrön på återställd schaktsträcka på tomt.
Återställning av ex. asfalt, rabatter och plattsättningar ingår ej.

Viktigt att veta!

  • Det är fastighetsägaren ansvar att märka ut tydligt vart t.ex. egna nergrävda kablar, gräsklipparkablar mm. finns där schakt skall utföras på tomt.
  • Entreprenören står ej för reparationskostnader om detta inte är gjort.
  • Elservis och telekabeln beställer Entreprenören utsättning av. Det vill säga att utsättning görs av det bolag som äger nätet.

Exempel på tomt efter grovåterställning