Borås öppna fibernät

Välkommen till ditt lokala fiberbolag. Vi erbjuder ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s idag. Är du ansluten till vårt nät har du tillgång till ett stort utbud av tjänster för internet, telefoni och tv.

Välj tjänster som passar dig!

SplitVision är ett öppet nät, utan eget tjänsteutbud. Det innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats för oberoende tjänsteleverantörer, som via vårt nät erbjuder tjänster inom internet, tv och telefoni till privatpersoner och företag.  Du väljer fritt vilka leverantörer och tjänster som passar dig utifrån dina individuella behov – vi har inget intresse i vad du väljer eller hur ofta du byter leverantör och tjänst.

 

Hitta alla de leverantörer och erbjudanden som finns i vårt nät.