Borås öppna fibernät

Välkommen till ditt lokala fiberbolag. Vi erbjuder ett driftsäkert fiberoptiskt nät med hastigheter upp till 1 Gbit/s idag. Är du ansluten till vårt nät har du tillgång till ett stort utbud av tjänster för internet, tv och mycket mer.

Vad innebär öppet fibernät?

SplitVision är ett öppet fibernät, utan eget tjänsteutbud. Det innebär att vi tillhandahåller en marknadsplats där oberoende tjänsteleverantörer kan ansluta sig och erbjuda olika typer av tjänster så som internet, tv, med mera till dig som kund. Det i sin tur leder till ett stort tjänsteutbud med pressade priser. Du väljer fritt vilka leverantörer och tjänster som passar dig utifrån dina individuella behov – vi har inget intresse i vad du väljer eller hur ofta du byter leverantör och tjänst.

 

Hitta alla de leverantörer och erbjudanden som finns i vårt nät.