Planerat avbrott lördagen den 16/1 kl10-13

Vi har fått en avisering om planerat elavbrott, vilket kommer påverka leveransen av tjänster i Brämhult Kärra, Vävstolsgatan, Vävlagargatan, Linvarpsgatan, Källbäcksrydsgatan.