Avhjälpt: Vi har en störning i nätet – senast uppdaterad 190605 kl 11535

Felet är nu avhjälpt

 

Vår personal arbetar med att lösa problemet och kommer uppdatera texten så fort det finns mer information:

Störningen berör: Sjömarken

Orsak: problem med strömförsörjningen.

Prognosticerad sluttid: 1415

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.


Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

190517 kl 1340

Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

Pga ett planerat kabelarbete kommer samtliga Splitvisionskunder i orterna Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Kinnarumma vara berörda av arbetet en del av den aviserade tiden. Avbrottet berör privat och företagskunder med tjänsterna Öppet stadsnät, internet, IPTV, svartfiber eller kapacitet.