Planerat arbete Dannike 7.00-16.00 Den 28/2 2019

Orsak: Störningen beror på växling utav matande kabel till Dannike i samarbete med att Vattenfall utför planerat underhållsarbete.

Störningen berör: Kunder som bor i Dannike.

Arbetets starttid: 7.00 den 28/2 2019

Prognosticerad sluttid: 16.00 den 28/2 2019

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.