Avslutat 181220 kl 1200: AB Bostäder har ett planerat elavbrott på Tunnlands/Kapplandsgatangatan vilket berör bredband och TV

181220 kl 1200

Avbrottet är nu avslutat samtliga bör ha Bredband och Tv. Om felet kvarstår kontakta er operatör.

181220 kl 0830

AB Bostäder har ett planerat elavbrott på Tunnlands/Kapplandsgatan vilket berör bredband och TV. Avbrottet beräknas klart vid kl 1500.