Planerat avbrott Dannike 16/5

180508

Då vi behöver flytta en fiberkabel kommer det att vara avbrott på fiberanslutningen för kunder på:

Länghemsvägen, Klippvägen, Bergsbovägen, Triangelvägen,Rammsjövägen, Tvärredsvägen

Avbrottet pågår den 16/5 kl07-14.

Avbrottet har dragit ut på tiden och Tekniker beräknas vara klar under Onsdag eftermiddag, kväll.