Planerat underhåll den 21/3 i Hässleholmen, Brämhult, Boda och Hulta.

Vi kommer att utföra underhåll på en distributions nod under natten mellan den 20/3 till 21/3. Störningar kan förekomma på alla typer av tjänster

mellan 00:00 till 04:00.

Störningen berör: Kunder som bor i Hässleholmen, Brämhult, Boda och Hulta.

Orsak: Planerat underhåll

Prognosticerad sluttid: 04:00 den 21/3.

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.