Planerat underhåll den 4/6 i Norrby, Hestra, Tullen, Sandared, Lundaskog, Sjömarken och Viared

Vi kommer att utföra underhåll på en distributions nod under natten mellan den 3/6 till 4/6. Störningar kan förekomma på alla typer av tjänster mellan 04:00 till 06:00.

Störningen berör: Kunder som bor i Norrby, Hestra, Tullen, Sandared, Lundaskog, Sjömarken och Viared.

Orsak: Planerat underhåll

Prognosticerad sluttid: 06:00 den 4/6.

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.