Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

190517 kl 1340

Planerat underhållsarbete 10/6 kl 00-06

Pga ett planerat kabelarbete kommer samtliga Splitvisionskunder i orterna Viskafors, Rydboholm, Svaneholm, Kinnarumma vara berörda av arbetet en del av den aviserade tiden. Avbrottet berör privat och företagskunder med tjänsterna Öppet stadsnät, internet, IPTV, svartfiber eller kapacitet.