Åtgärdad: Vi har en störning i nätet gällande IPTV- senast uppdaterad 181221 kl 1425

181221 kl 1425

Felet är nu åtgärdat

181221 kl 1400

Kalejdo har problem med leveransen av vissa tvkanaler, felavhjälpning pågår.