Avhjälpt: Vi har en störning i nätet – senast uppdaterad 190605 kl 11535

Felet är nu avhjälpt

 

Vår personal arbetar med att lösa problemet och kommer uppdatera texten så fort det finns mer information:

Störningen berör: Sjömarken

Orsak: problem med strömförsörjningen.

Prognosticerad sluttid: 1415

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.