Avhjälpt: Vi har en störning i nätet – senast uppdaterad 190910 kl 0815

Vår personal arbetar med att lösa problemet och kommer uppdatera texten så fort det finns mer information: Felet är åtgärdat

Störningen berör: Centrum

Orsak: elförsörjning i en station

Prognosticerad sluttid:0750

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.