störningen som berört delar av Sjöbo är avhjälpt- [2018-11-09 kl 2200]

181109 kl 2200

Felet är avhjälpt vid ca kl 2100

181109 kl 1850

Vår personal arbetar med att lösa problemet och kommer uppdatera texten så fort det finns mer information:

Störningen berör: 24 kunder i området Trollgatan, Sjöbogatan på Sjöbo

Orsak: Fel på en switch

Prognosticerad sluttid: Vi bedömer att störningen kommer vara över under kvällen den 9/11.

Har du problem med din internetanslutning utan att vara berörd av pågående störning? Prova då först att starta om din utrustning. Felanmäl sedan händelsen till din tjänsteleverantör.