1 Gbit för ännu bättre fart på affärerna!

1Gbit
I stora delar av vårt nät kan vi nu erbjuda de flesta av de företagskunder som är anslutna till SplitVisions fibernät 1 Gbit för ännu snabbare och säkrare förbindelser med omvärlden. Vissa geografiska begränsningar finns i nuläget när det gäller till vilka adresser vi kan leverera, men utbyggnaden fortsätter hela tiden.

Är du intresserad? Kontakta oss på sales@splitvision.se eller telefon 033-35 54 83 så berättar vi mer om tjänsten och vart vi kan leverera.