Så fungerar stadsnätet

Stadsnätsfilmen beskriver några av alla de möjligheter som ett stadsnät ger. Se den här.