Öppet nät till 500 i Fristad

Det allmännyttiga bostadsbolaget FriBo, Fristadsbostäder AB, har tecknat avtal med oss om att ansluta samtliga lägenheter i sitt bestånd till vårt öppna stadsnät. Det rör sig sammanlagt om 500 lägenheter.

Möjlighet att välja själv

Avtalet gör att samtliga av FriBos hyresgäster nu får tillgång till marknadens snabbaste bredband och möjlighet att själv välja att teckna avtal med någon av de många leverantörer som finns knutna till stadsnätet. I och med avtalet, och i samband med anslutningen till det öppna stadsnätet, upphör avtalet med Bornet som bredbandsleverantör att gälla.

Mer information kommer

Det praktiska arbetet med anslutningen kommer att pågå under våren och beräknas vara klart till sommaren 2015. Mer information om hur detta berör dig som hyresgäst kommer att skickas hem till dig när det närmar sig installation. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.