Candidator är ny leverantör på företagssidan

Den Alingsåsbaserade tjänsteleverantören Candidator har tecknat avtal med SplitVision om att sälja bredbandstjänster på SplitVisions plattform. Candidator har för avsikt att erbjuda företagstjänster i stadsnätet.