SplitVision levererar öppet tv-nät i Borås till 25 000 hushåll.

SplitVision, stadsnätet i Borås har tecknat avtal med AB Bostäder i Borås om ett nytt öppet tv-nätverk. SplitVision som redan sedan tidigare levererar ett öppet nät för internet- och telefoni-tjänster uppgraderar nu sin leverans till att omfatta även öppen tv, vilken erbjuds i samarbete med Kalejdo Bredband AB. Samtliga hyresgäster kommer att få en öppen tv-box från Kalejdo med ett baspaket av tv-kanaler. Hyresgästerna får möjlighet att välja mellan ca 250 kanaler varav 35 hd-kanaler från fem olika tv-leverantörer. Tv-boxen kan ta emot kanaler från flera olika tv-leverantörer om man så önskar. De tv-leverantörer som kommer att erbjuda kanalpaket från start är Viasat, IP Sweden, Mediateknik, Bahnhof och Intertain. Fler tv-leverantörer förväntas ansluta efterhand.

Uppgraderingen innebär dels att man öppnar upp nätet för alla intresserade tv-leverantörer dels att man också säkerställer kvalitén och anpassar nätet till framtida behov. Det nya nätet klarar av att leverera obegränsat med hd-kanaler och möjliggör också nya typer av boendetjänster, informationstjänster och lokala tjänster via tv:n.

Migreringen från det gamla kabel-tv-nätet har inletts, och förväntas vara helt avslutad i september 2016. Sammanlagt berörs ca 7000 lägenheter hos AB Bostäder.
SplitVision levererar också öppen tv enligt ovanstående koncept till de villor i Borås som ansluter sig till fibernätet. Under 2015 har man skickat ut avtal till 2000 villahushåll och för 2016 planerar man anslutning av ytterligare 3000 villor. Planen är att ansluta 18000 villahushåll innan år 2020. Samtliga anslutna villor får en öppen tv-box för mesta möjliga valfrihet via stadsnätet.

För mer information kontakta:
SplitVision: Lisa Andersson, Försäljning/marknad 070-923 70 86
Kalejdo Bredband: Martin Lindén, Marknadschef 073-593 99 04