Störningar i nätet är över

Vi har de senaste dagarna haft störningar i vårt fibernät, och vi har full förståelse för att detta orsakat problem för dig som kund. Nu har vi hittat det ursprungliga problemet och samtliga kunder bör ha tillgång till nätet igen.

Vad har hänt?
• Med start den 23 januari har vi vid flera tillfällen haft driftstörningar i vårt fibernät. Vi har sedan dess arbetat intensivt dygnet runt, både internt och med hjälp av extern expertkompetens, för att lösa problemen.
• Störningarna har vid samtliga tillfälle startat kvällstid i Kinnarumma och sedan pågått ett par timmar. Den 29 januari spred sig störningen ut i resten av nätet och orsakade stora nätproblem även för andra områden i Borås. Utöver Kinnarumma har främst Viskafors varit drabbat.
• Igår kväll, tisdagen 31 januari, återuppstod störningen i Kinnarumma. För att inte riskera att störningen skulle spridas vidare ut i nätet kopplade vi helt bort Kinnarumma från nätet (sammanlagt drabbades 96 kunder).
• Kinnarummas kunder är nu inkopplade igen och nätet fungerar.

Är problemet löst nu?
Vi har bytt ut hårdvara i form av switchar och kretskort. Och genom att vi dessutom organiserar om i vårt nät beräknar vi nu att nätet kommer att vara stabilt framöver.