Ny serverhall möter behov hos företag och tjänsteleverantörer

Borås företagare har länge efterfrågat fler serverhallar i Borås och SplitVision håller på att växa ur den som finns idag.

– Därför har vi nu fattat ett investeringsbeslut om att bygga en stor ny serverhall i Borås, säger Magnus Larsson, stadsnätschef SplitVision.

Ökar kvaliteten

Det nya datacentret kommer främst att göra nätet mer redundant, dvs skapa möjlighet för företag att ha data på flera olika fysiska platser. Det i sin tur ger högre leveranssäkerhet och därmed ökad kvalitet.

– Främst är investeringen riktad mot våra företagskunder, men högre leveranssäkerhet gynnar även alla våra privatkunder. Det finns bara vinnare i detta, kommenterar Magnus Larsson.

Byggs i Viared och erbjuder alternativ

Planen är att etablera datacentret under 2018 och tänkt etableringsplats är Viared, där närhet finns till flera företag och Borås Stads nya företagspark. Inom kort startar upphandlings- och bygglovsprocessen.

En av tankarna bakom det nya centret är att erbjuda lösningar som så långt det är möjligt motsvarar kundernas nuvarande och framtida behov.

– Därför har vi utvecklat olika hyresalternativ som är anpassade efter olika typer av användare. Det har visat sig vara en viktig och uppskattad del av erbjudandet, säger Magnus Larsson.