Vi blir kommunikationsoperatörer i Ljushult/Hulu fiberförening

Alldeles nyligen tecknade vi avtal. På fotot skakar Pär Wrångemyr, försäljningschef hand med fiberföreningens representanter. Att vi blir kommunikationsoperatörer innebär att de ansluter sitt fibernät till vårt öppna stadsnät, där oberoende tjänsteleverantörer erbjuder tjänster för internet, tv och telefoni.