Frukostseminarie med stadsarkitekt Richard Mattson

Kom på frukostseminarie och lyssna på Richard Mattson, Borås stadsarkitekt – tisdagen 11 september, kl. 07.30-09.00 (drop in-frukost från 07.00).
Vi samarrangerar med Borås Energi och Miljö och tillsammans berättar vi hur våra verksamheter kan bidra till en miljösmart växande stad. AB Bostäder kommer också att berätta om den stadsdelsutveckling som nu sker på Hulta Torg, ett projekt som innehåller modern byggteknik kombinerat med miljösmarta tekniska lösningar.
Seminariet är kostnadsfritt och hålls på Västerlånggatan (Borås Energi och Miljös lokaler). Anmälan till linda.svedensten@borasem.se, senast 6 september.