Hur bygger man ett robust fastighetsnät?

Det blir det nu lättare att svara på, eftersom anvisningar för detta nu finns klara. Vi på SplitVision, och många med oss, har varit med och
utarbetat konceptet Robust Fiber, som syftar till att ge tydlig vägledning till alla som
vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Läs mer och hitta anvisningarna här.