Ny vd på bolaget

SplitVision är ett varumärke under Borås Elnät AB, som nu fått en ny ledare. Läs våra fem snabba frågor med Rickard Bern.

1. Nu har du varit vd i knappt två veckor. Hur har den första tiden varit?
– Otroligt intensiv, måste jag säga, men också väldigt stimulerande med massor av intressanta och positiva möten med medarbetare, ägare och samarbetspartners. Det är väldigt spännande och jag känner mig glad över att vara här.

2. Hur ser du på framtiden?
– Jag ser fram emot en spännande resa! Borås Elnät är i grunden ett välskött och stabilt bolag med kompetenta medarbetare som vill föra verksamheten framåt. Det ger oss goda förutsättningar för att hantera de utmaningar vi har framför oss, bland annat med förändrad affärsmodell för elnätsverksamheten, behovet av fortsatt utveckling av stadsnätet och generellt ett större fokus på drifts- och säkerhetsfrågor.

3. Du är utbildad ekonom i grunden och har jobbat mycket med försäljning och marknad. Hur har din resa sett ut?
– Ja, det stämmer. Jag började faktiskt min bana på en revisionsbyrå, men märkte ganska snart att jag drogs mer mot marknadsföring och sälj. Jag ville vara med och skapa siffror istället för att granska dem. Och jag har alltid tyckt om att jobba med att utveckla kundrelationer, att försöka möta kundernas behov. Det ska vara centralt, tycker jag.

4. Och vad skulle du säga är viktigast för Borås Elnät ur ett kundperspektiv?
– Generellt handlar det givetvis om att trygga leveransen av el och bredband, genom att se till att vi har hög kvalitet på näten. Därutöver är det väldigt viktigt med hög servicegrad – att vi följer med i vår tid, med allt vad det innebär av tillgänglighet och bemötande.

5. Du har arbetat mycket inom offentlig verksamhet. Vad är det som lockar?
– Ja, efter revisionsbyrån hamnade jag i infrastrukturbranschen, med jobb på offentliga bolag som Göteborgs Energi/Gothnet och Alingsås Energi. Det har passat mig bra. Jag gillar verkligen kombinationen av att dels möta ägarens förväntningar på resultat, dels vara med och utveckla lokalsamhället till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Det känns meningsfullt, helt enkelt.