Sluttampen för schaktning på Druvefors

Nu börjar vi närma oss sluttampen i schaktningen på Druvefors. Vi gräver i detta nu ner fiberkanalisationen på sista gatan i området och genomför installationer fortlöpande. När schaktningen är färdig kommer vi att lämna över till Tekniska förvaltningen för asfaltering. Vi vill tacka alla för visad förståelse i samband med de eventuella störningar schaktningen har orsakat.