Vi visar möjligheterna med framtidens teknik

Matts Hellström föreläser om framtidens teknik


Förhindra fuktskador, mäta fyllnadsgrad i avfallskärl, få information om var det finns lediga parkeringsplatser samt självkörande bilar och bussar. Det är bara några exempel som vår projektledare Matts Hellström visade när Splitvision bjöd in bolags- och förvaltningschefer samt andra nyckelpersoner i Borås stad till en inspirationsföreläsning kring framtidens teknik. Syftet var att visa hur man med hjälp av ny teknik kan skapa nytta, både i sin verksamhet och för sina medarbetare.

– Vi vill både inspirera och berätta om vad den nya smarta tekniken kan användas till för att förenkla och effektivisera saker i en verksamhet. Tanken är också att visa att vi vill vara deras självklara samarbetspartner i dessa frågor, säger Matts Hellström, projektledare på Splitvision.

En resa genom teknikens värld

Under föreläsningen fick besökarna följa med på en resa genom teknikens värld. Matts Hellström berättade om den nya teknikens möjligheter. Han visade vårt trådlösa Lorawannät, med nära full täckning i Borås innerstad och cirka 60 procents täckning i kommunen. Genom sensorer som kopplas till vårt nät går det redan idag att till exempel mäta fukt för att förhindra fuktskador och fyllnadsgrad i olika kärl. Sedan visade han flera exempel på ny teknik som kommer med 5G, samt en film om självkörande bussar, som han spelat in på Volvo Bussar i Arendal.

Besökarna minglar och tittar på tekniska prylar

 

Demo och tester av ny teknik

Besökarna fick även titta på en del ny teknik, bland annat Lorawansensorer och så kallade trygghetstjänster från Sappa, vattenflödessensorer från Ambiductor och 5G utrustning från Ericsson. Viktor Peterson från företaget HiQ visade hur de i Vinnovaprojektet Virtual Gothenburg Lab arbetar fram en labbverksamhet dit näringsliv, offentlig sektor och akademi kan komma och testa nya idéer och simuleringar som har med framtidens stad att göra. Det gör de tillsammans med Göteborgs stad, Visual Arena och ytterligare över 20 parter.

Virtuella Göteborg – en digital stadstvilling

Labbet bygger på Göteborg Stads egenskapade digitala stadstvilling, det virtuella Göteborg. Det är en 3D-modell av hela staden med allt som finns i verkligheten, som exempelvis byggnader, vägar och parker, där varje objekt har specifika och smarta egenskaper. Den digitala tvillingen av staden gör det lättare att visualisera, simulera och planera allt från komplexa stadsbyggnadsprojekt till hållbarhetsfrågor, miljöpåverkan, beslut och sociala aspekter i framtidens Göteborg.

Ola Fagerström visar Viktor Peterson Microsofts hololens 2.

 

Microsoft visade prov på augmented reality – AR

Ola Fagerström, teknisk specialist från Microsoft, visade prov på augmented reality, AR, som kan beskrivas som en kombination av verklighet och ett visuellt lager av data. Besökarna fick möjlighet att prova Microsofts HoloLens 2, som är en frikopplad och självständig holografisk enhet. Den visar ett lager med digital information ovanpå den verkliga världen genom att återge högupplösta hologram som stannar kvar där du placerar dem och reagerar som fysiska objekt när du interagerar med dem.

Andreas Plotzki testar Microsofts Hololens 2

 

Många användningsområden för ny teknik

Andreas Plotzki, samordnare för informations- och kommunikationsteknik på sociala omsorgsförvaltningen, var en av dem som testade. Han ser flera användningsområden i sin verksamhet, bland annat att kunna använda digitala avatarer för att träna sig i att bemöta olika beteenden.

– Det här är fortfarande nytt för oss, men detta är definitivt något som vi kan använda, dels för våra målgrupper, dels för oss i exempelvis utbildningssyfte. Splitvision/Stadsnät har sträckt ut handen och vi kommer gå vidare i den takt vi mäktar med och ser ett samarbete med både Splitvision och andra aktörer i staden som självklart, säger Andreas Plotzki.

Vill du veta mer?

Då kan du kontakta vår projektledare Matts Hellström.
E-post: matts.hellstrom@splitvision.se
Tfn: 033-35 71 32

Läs mer om Virtual Gothenburg Lab

Hos Lindholmen Science Park kan du läsa mer om Virtual Gothenburg Lab.