Vi är i slutetappen av vår fiberutbyggnad i Aplared/Målsryd

Vi fortsätter bygga ut fibernätet på landsbygden utanför Borås. Snart börjar vi med slutetappen i vårt arbete i Aplared/Målsryd. Grävarbetet har hittills varit komplicerat på grund av ovanligt mycket berg och sten. Det har gjort att det tagit lite längre tid än planerat. Men inför slutetappen har vi kommit ut ur de svåraste områdena med berg och sten och vi räknar med en mer normal situation på slutetappen i detta område.

Grävarbete för kanalisation för fiber i Aplared

Här gräver vi för att lägga ner kanalisation för fiber i Aplared.

Vi bidrar till att uppfylla fiberförväntningar på landsbygden

Vi tycker det är viktigt att kunna bidra till att uppfylla de förväntningar som finns hos både privatpersoner och företag på att få tillgång till fiber på landsbygden. Tack vare bidrag på fem miljoner från Post- och Telestyrelsen, PTS, har vi möjlighet att bygga ut vårt fibernät i vissa områden utanför Borås. Det är områden och adresser som PTS bestämt och som vi alltså sökt och fått ekonomiskt stöd för. Förutom områden i Aplared och Målsryd rör det sig även om vissa områden i Gånghester, Dalsjöfors, Brämhult och Tosseryd. Det är områden som hamnat mellan olika fibernät, som byggts av fiberföreningar eller andra nätägare, och som ännu inte fått tillgång till fiber. Totalt är det 301 hushåll som nu har möjlighet att ansluta sig till vårt fibernät. 

 Grävarbete pågår för att lägga ner kanalisation för fiber.


Hela utbyggnaden ska vara klar 2023

I området Aplared/Målsryd har cirka 60 procent av 135 hushåll anslutit sig. Där planerar vi att vara klara med utbyggnaden under första kvartalet 2022. Resterande områden planerar vi att bli klara med under 2022 och 2023.

Kraven från PTS är att vi ska vara klara med hela utbyggnaden senast kvartal fyra 2023. I de fastigheter där ägarna inte väljer att ansluta sig släpper vi av kanalisation i tomtgräns så att det finns möjlighet att ansluta sig senare.

Följ vårt arbete med att bygga ut fibernätet på landsbygden

Du kan följa vårt arbete med fiberutbyggnaden under ”aktuella områden”. Där hittar du bland annat kartor och information om hur det går i arbetet.