Vi har bytt vårt stamnät för ett starkare och snabbare nät

Under hösten och vintern har vi bytt stommen i vårt fibernät, det som kallas corenät. Vi har bytt ut våra routrar till den senaste utrustningen och utökat antalet länkar däremellan, för att få en ökad kapacitet i nätet.

– Vi har bytt stommen och uppgraderat till toppmodern utrustning för att få ett bättre, starkare och snabbare nät. Vi vill ligga i framkant med ny teknik för att kunna klara av ett ökat antal kunder och ökad trafik i nätet, säger Stefan Pantzare, nätchef på Splitvision-Borås Stadsnät.

Patrick Wallstedt kontrollerar utrustning i nätet.

Patrick Wallstedt kontrollerar utrustning i vårt stamnät.

Explosionsartad ökning av rörlig bild och streamad TV

Vi har de senaste åren sett en explosionsartad ökning av rörlig bild och streamad TV, vilket ökat lasten i nätet. Det handlar om en ökad mängd privatkunder, som använder dessa tjänster som mest på kvällstid mellan kl.18.00–22.00. Genom vårt övervakningssystem, som kontrollerar trafiken i nätet, har vi sett att vi varit på väg att nå maxgränsen i vissa delar av nätet under vissa tider. Det är skälet till att vi nu bytt och stärkt vårt stamnät.

– Nu skapar vi förutsättningar för att inte få problem i nätet längre fram och vi gör det även möjligt för ännu snabbare tjänster, som till exempel mer högupplösta TV-tjänster. Utrustningen är dessutom byggbar, vilket gör att det går att både uppgradera och utöka nätet vid behov, säger Stefan Pantzare.

Bytet har pågått under 2021

Senast vi bytte vårt stamnät var 2014. Arbetet med att göra bytet denna gång har pågått under hösten och vintern 2021.