Vi har sammanfattat 2021 i vår årsredovisning

Nu har vi sammanfattat 2021 i vår rykande färska årsredovisning, som även godkänts av bolagets styrelse.

Framsida på årsredovisning 2021 med en av våra elmontörer i arbete.

2021 i korthet

Vi är ju en del av det kommunala bolaget Borås Elnät och här är ett axplock av det vi gjort tillsammans under 2021:

  • Vi har tagit fram en affärsplan, som pekar ut en riktning att sträva mot för att ständigt utveckla vår verksamhet.
  • Vi har bytt kärnan i vårt fibernät, det som kallas corenät, och uppgraderat till toppmodern utrustning för ett starkare och snabbare nät med ökad kapacitet.
  • Vi har startat arbetet med att bygga ut vårt fibernät på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statliga stödpengar. Aplared, Målsryd, Dalsjöfors, Brämhult, Tosseryd och Viared är de områden som berörs.
  • Vi har jobbat för att ta rollen som inspiratör och kunskapsspridare kring möjligheterna med ny teknik, som internet of Things (IoT), Lorawan och 5G.
  • Vi har bytt cirka 42 000 elmätare i vårt stora mätarbytesprojekt där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder.
  • Vi har startat bygget av den nya mottagningsstationen Sandlid, som när den är klar ska försörja cirka 3000 privatkunder och många företag.
  • Vi har börjat med förberedande markarbeten och en upphandling för att bygga ytterligare en ny mottagningsstation, Bäckeskog, i området intill Knalleland.
  • Vi har lanserat vår nya webbplats, boraselnat.se, som är bättre anpassad för våra kunder, till exempel med en ny modern layout med nya färger och typsnitt, bättre struktur, enklare språk och beskrivningar i steg-för-steg.

Ekonomi – ett starkt resultat för 2021

Omsättningen 2021 uppgick till 303,1 mnkr medan rörelseresultatet före finansiella poster var 74,7 mnkr. Det starka resultatet förklaras bland annat av höga eldistributionsintäkter på grund av kalla vintermånader, höjda tariffer och ny storkunds förbrukning, samt en stor mängd nyanslutningar med anslutningsavgifter på båda affärsområdena. Därtill kommer också lägre kapitalkostnader än beräknat på grund av i tid förskjutna nyanläggningsprojekt. Koncernbidrag har lämnats med 35,3 mnkr till moderbolaget Borås Stadshus AB, enligt moderbolagets beslut.

Coronapandemin fortsatte påverka oss 2021

Coronapandemin har fortsatt att påverka oss under 2021. Under hösten hade vi en plan för att succesivt återgå till en normal arbetsvardag. Men när smittspridningen ökade igen, har vi fått återgå till fortsatt distansarbete och minimibemanning i våra arbetslokaler.

– Tack vare våra lojala, kunniga och lösningsorienterade medarbetare har vi kunnat hantera pandemins påverkan på vår verksamhet på ett väldigt bra sätt. Vi har fortsatt leverera våra tjänster med samma kvalitet och värde som tidigare, säger vår VD Lars Hedendahl.

Läs hela årsredovisningen 2021

Här kan du läsa hela årsredovisningen 2021, som finns under årsredovisningar på boraselnat.se.