Vi får statligt stöd för fortsatt fiberutbyggnad

Nu är det klart att vi får stöd av Post- och Telestyrelsen, PTS, för att fortsätta bygga ut vårt fibernät. Stödet är på 748 000 kronor och gäller anslutningar till 17 privatbostäder, både i och utanför Borås.

– Det är jättekul att vi som kommunalt bolag kan bidra till att fler får tillgång till fiber och bredband med hög hastighet. Tack vare bidrag från PTS kan vi bygga ut i dessa områden på affärsmässiga grunder, säger Magnus Kamsula, teamledare på Splitvision – Borås stadsnät.

En fortsättning på vår pågående utbyggnad

Det handlar om privata fastigheter på stadsdelarna Kype och Svensgärde, samt områden i Målsryd och Viared. Gemensamt för alla fastigheter är att de inte blivit erbjudna någon anslutning tidigare, varken från oss eller någon annan nätägare.

– Det här blir en fortsättning på vårt pågående arbete med att bygga ut vårt fibernät i flera områden utanför Borås med hjälp av stöd från PTS. Det är viktigt för oss att hitta lösningar för att kunna ansluta så många boråsare som möjligt, säger han.

Klart senast 1 december 2025

Kraven från PTS är att vi ska vara färdiga med denna utbyggnad senast den 1 december 2025. Nästa steg i processen är att vi ska skicka ut informationsbrev till alla berörda fastighetsägare med erbjudande om fiberanslutning.

Pågående fiberutbyggnad i områden utanför Borås

Med hjälp av statligt stöd från Post- och Telestyrelsen bygger vi just nu ut vårt fibernät till totalt cirka 340 hushåll utanför Borås. Vi är klara i Aplared och fortsätter i Dalsjöfors/Råviken, Gånghester/Målsryd, Främgärde, Eskilsryd, Knektås och Viared. Hela arbetet beräknas vara klart under 2023. Du kan läsa mer  under aktuella områden på vår stadsnätsportal.