Samarbete för en smartare stad med smart teknik

Hur kan vi använda mer smart teknik i staden?

Det är en fråga som vi arbetar med tillsammans med vårt systerbolag Borås energi och miljö och två förvaltningar i Borås stad. Samarbetet går under namnet Smart city forum. Syftet är att sprida kunskap och intresse för digitalisering och sakernas internet, IoT, och att därigenom få synergier och samarbeten i staden.

– Vi är med och försöker bidra med kunskap kring Lorawantekniken och vårt nät och hur det kan användas för att verkligen leverera nytta i samhället. Tekniken går att använda till allt från att mäta temperaturer och luftfuktighet till gödslingsnivåer i fotbollsplaner, lediga parkeringsplatser och brinntid för betong, säger vår projektledare Matts Hellström.

Arbetsgruppen för smart city forum

 

Data för mängder av olika behov

Lorawan är en teknik för att trådlöst överföra data över långa sträckor och tillsammans med sensorer kan det leverera data för mängder av behov. Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Och det är här vårt samarbete kommer in i bilden.

Idén kommer ur ett koncept som RISE, Research institute of Sweden, tagit fram, för att digitalisera städerna och deras verksamheter. Samarbetet startade för ungefär ett år sedan och gruppen har träffats vid några tillfällen sedan dess.

– Nu håller Borås energi och miljö på att utveckla ett digitalt datavalv för all sin data. Tänk om ett sådant skulle kunna användas för hela stadens insamlade data, kombinerat med artificiell intelligens, AI. Ur ett sådant arkiv skulle man kunna exempelvis kunna ta fram data för vattenkvalitet för att skapa en åtgärdsplan för ett visst område, eller annan data som skulle kunna hjälpa oss förstå varför det blir mer problem med översvämningar i ett visst område jämfört med ett annat, säger Matts Hellström.

Vad hoppas du att samarbetet ska leda till framöver?
– Att det satsas resurser för att vi ska kunna hänga med på den digitaliseringsresa som pågår i samhället. Vi kommer behöva lösa saker på ett smartare sätt i staden framöver och här kan den smarta tekniken hjälpa oss!

Samarbetet Smart city forum

I samarbetet Smart city forum ingår från vänster på bilden: Fredrik Andersson Borås Energi och Miljö, Tobias Vikström samhällsbyggnadsförvaltningen, Erika Dinis, Fredrik Thorbjörnsson och Anders Tenglund Borås Energi och Miljö, Olof Olsson samhällsbyggnadsförvaltningen, Johan Olovson stadsledningskansliet. Längst fram Matts Hellström Splitvision, Fredrik Nilströmer stadsledningskansliet.