Smart teknik förbättrar boendemiljön

Matts Hellström, projektledare på Splitvision Borås stadsnät, tillsammans med Avni Bajrami, distriktschef på Bostäder i Borås.

Tillsammans med Bostäder i Borås inleder vi ett pilotprojekt med avancerad smart teknik i trappuppgångar. Målet är att optimera trapphusstädningen med hjälp av avancerade sensorer som effektiviserar arbetstiden och samtidigt ger hyresgästerna en renare och trevligare boendemiljö.

– Vi är övertygade om att en så här innovativ användning av smart teknik kommer att förändra spelreglerna när det kommer till städning och underhåll av bostadsområden, säger Matts Hellström, projektledare på SplitVision. Sensorerna tar inga bilder utan registrerar rörelser när människor passerar varje våning, vilket kombineras med information om årstidens påverkan på smuts och slitage. På så sätt kan vi läsa av behovet av städning på varje våningsplan och optimera resursanvändningen.

Våra kommunikationstekniker i trappuppgången i den aktuella fastigheten.

Våra kommunikationstekniker sätter upp sensorerna i trappuppgången.

Den smarta tekniken har otroligt många användningsområden

Tekniken går att använda till allt från att mäta temperaturer och luftfuktighet till gödslingsnivåer i fotbollsplaner, lediga parkeringsplatser och brinntid för betong. Projektet ska visa om tekniken kan effektivisera delar av fastighetsskötseln och samtidigt förbättra boendemiljön för hyresgästerna.  

– Det ska bli intressant att få pröva den här tekniken i vår bransch, säger Avni Bajrami, distriktschef på Bostäder i Borås. Vi testar fler och fler moderna lösningar för att utveckla och anpassa oss till dagens och framtidens utmaningar. Det här ett pilotprojekt för både vår personal och våra hyresgäster och det ska bli spännande att se vilka resultat det kommer att ge.

Projektet startade den 30 augusti och kommer att pågå under minst ett halvår framöver.

Är du intresserad av hur smart teknik kan hjälpa dig?

Vi äger och driver ett radionät för sensorer i Borås, där den smarta tekniken kan användas. Är du intresserad av att höra mer ser vi fram emot att du tar kontakt med oss.

Entredörren till fastigheten med en svart låda på väggen där sensorn sitter.

Den svarta lådan på väggen innehåller en av sensorerna som registrerar när personer passerar huvudingången till fastigheten.