Vi fortsätter bygga ut vårt fibernät utanför Borås

Det här har vi brottats med när vi grävt för fiber i Aplared – extremt mycket berg och sten! Men vi segrade till slut. Å nu har i princip alla drygt 80 hushåll i Aplared fått sin efterlängtade fiber installerad. Det är bara några hushåll kvar.

Många stenblock i en stor hög

Schaktarbete pågår i Gånghester och Dalsjöfors

Vi är igång med schaktarbetet igen, för att bygga ut vårt fibernät i vissa delar av Gånghester och Dalsjöfors. Vi håller på i Dalsjöfors/Råviken och i Gånghester/Ryd. Vattenfall genomför vissa delar av schaktarbetet och då är vi med och samförlägger vår fiber. I dessa områden är det cirka 50 hushåll som kommer få tillgång till fiber. Om allt går som planerat ska vi vara igång med installationerna i september/oktober.

Uppgrävda jord- och stenmassor med en grävskopa i bakgrunden.

Delar i vårt arbete med att bygga ut vårt fibernät på landsbygden

Detta är en del i vårt arbete med att bygga ut fibernätet på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statligt stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS). Efter Aplared, Målsryd och Dalsjöfors följer Främgärde, Eskilsryd, Knektås och Viared. Totalt är det cirka 340 hushåll som berörs och hela arbetet beräknas vara klart under 2023. Du kan läsa mer under aktuella områden

En grävskopa som gräver i kanten av en grusväg

Vi är igång med vår fiberutbyggnad i Målsryd och Gånghester

Vi är igång med grävarbetet för att bygga ut vårt fibernät i Målsryd och Gånghester.  Nu håller vi på i Ryd ovanför Gånghester. Vattenfall genomför vissa delar av schaktarbetet och då är vi med och samförlägger vår fiber. I hela området är det drygt 30 hushåll som kommer få tillgång till fiber. Om allt går som planerat ska vi vara klara med installationerna i september/oktober.

Grävmaskin som gräver vid sidan av en väg.

 

Vi bygger ut vår fibernät utanför Borås

Detta är en del i vårt arbete med att bygga ut fibernätet på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statligt stöd från Post- och Telestyrelsen (PTS). När vi är klara i Målsryd och Gånghester följer områden i Dalsjöfors, Främgärde, Eskilsryd, Knektås och Viared. Totalt är det cirka 340 hushåll som berörs och hela arbetet beräknas vara klart under 2023. 

Mer om vår fiberutbyggnad på landsbygden 

Läs mer under aktuella områden på splitvision.se.


Vi fixar fibern till kommande flyktingar från Ukraina

Björn och Edvin kopplar in fiber


Nu har vi fixat fiber till kommunens evakueringsboende Sjöhagenskolan i Sjömarken. Här förbereder Borås stad för att kunna ta emot fler flyktingar från kriget i Ukraina. Våra tekniker Björn och Edvin har varit på plats och dragit in fiber i byggnaden, så att kommande flyktingar ska få tillgång till wifi.

– Den här typen av jobb kräver ofta speciallösningar. Vi försöker lösa det snabbt och smidigt, eftersom vi inte vet hur länge behovet finns. Nu kunde vi dra fibern från ett av våra kabelskåp i närheten och in genom ett befintligt hål i fasaden. Det känns så betydelsefullt att vi får vara delaktiga och hjälpa dessa utsatta människor så att de kan ta del av viktig information via nätet och ha kontakt med släkt och vänner.

Björn och Edvin drar kabeln genom ett befintligt hål i fasaden

1 april öppnar vi för kundbesök igen

Från 1 april tar vi emot kundbesök igen, efter att vi de senaste åren haft stängt för besökare på grund av Coronapandemin. Då kan du som kund besöka oss, om du behöver det. Våra öppettider och kontaktuppgifter hittar du på vår kontaktsida.

Vår kundtjänstchef Jeanette Jonsson öppnar dörren för kundbesök

 

Använd gärna våra digitala kanaler

Men du kan även kontakta oss i våra digitala kanaler. På vår webbtjänst mina sidor kan du själv kontrollera avtal, ladda ner fakturor eller ändra kontaktuppgifter. Det är enkelt och smidigt och du kan göra det när det passar dig.


Vi har sammanfattat 2021 i vår årsredovisning

Nu har vi sammanfattat 2021 i vår rykande färska årsredovisning, som även godkänts av bolagets styrelse.

Framsida på årsredovisning 2021 med en av våra elmontörer i arbete.

2021 i korthet

Vi är ju en del av det kommunala bolaget Borås Elnät och här är ett axplock av det vi gjort tillsammans under 2021:

  • Vi har tagit fram en affärsplan, som pekar ut en riktning att sträva mot för att ständigt utveckla vår verksamhet.
  • Vi har bytt kärnan i vårt fibernät, det som kallas corenät, och uppgraderat till toppmodern utrustning för ett starkare och snabbare nät med ökad kapacitet.
  • Vi har startat arbetet med att bygga ut vårt fibernät på landsbygden utanför Borås, med hjälp av statliga stödpengar. Aplared, Målsryd, Dalsjöfors, Brämhult, Tosseryd och Viared är de områden som berörs.
  • Vi har jobbat för att ta rollen som inspiratör och kunskapsspridare kring möjligheterna med ny teknik, som internet of Things (IoT), Lorawan och 5G.
  • Vi har bytt cirka 42 000 elmätare i vårt stora mätarbytesprojekt där vi byter ut alla elmätare hos våra kunder.
  • Vi har startat bygget av den nya mottagningsstationen Sandlid, som när den är klar ska försörja cirka 3000 privatkunder och många företag.
  • Vi har börjat med förberedande markarbeten och en upphandling för att bygga ytterligare en ny mottagningsstation, Bäckeskog, i området intill Knalleland.
  • Vi har lanserat vår nya webbplats, boraselnat.se, som är bättre anpassad för våra kunder, till exempel med en ny modern layout med nya färger och typsnitt, bättre struktur, enklare språk och beskrivningar i steg-för-steg.

Ekonomi – ett starkt resultat för 2021

Omsättningen 2021 uppgick till 303,1 mnkr medan rörelseresultatet före finansiella poster var 74,7 mnkr. Det starka resultatet förklaras bland annat av höga eldistributionsintäkter på grund av kalla vintermånader, höjda tariffer och ny storkunds förbrukning, samt en stor mängd nyanslutningar med anslutningsavgifter på båda affärsområdena. Därtill kommer också lägre kapitalkostnader än beräknat på grund av i tid förskjutna nyanläggningsprojekt. Koncernbidrag har lämnats med 35,3 mnkr till moderbolaget Borås Stadshus AB, enligt moderbolagets beslut.

Coronapandemin fortsatte påverka oss 2021

Coronapandemin har fortsatt att påverka oss under 2021. Under hösten hade vi en plan för att succesivt återgå till en normal arbetsvardag. Men när smittspridningen ökade igen, har vi fått återgå till fortsatt distansarbete och minimibemanning i våra arbetslokaler.

– Tack vare våra lojala, kunniga och lösningsorienterade medarbetare har vi kunnat hantera pandemins påverkan på vår verksamhet på ett väldigt bra sätt. Vi har fortsatt leverera våra tjänster med samma kvalitet och värde som tidigare, säger vår VD Lars Hedendahl.

Läs hela årsredovisningen 2021

Här kan du läsa hela årsredovisningen 2021, som finns under årsredovisningar på boraselnat.se.