Välj fritt från våra tjänsteleverantörer

SplitVision har inget eget tjänsteutbud, men tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer mot privatpersoner och företag. När du är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät. Nätet är helt operatörsneutralt. På så sätt gör vi det möjligt för marknadens olika aktörer att nå sina kunder och säkerställer samtidigt att boråsarna har tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.

Beställ tjänst