Fastighetsägare företag

Att ansluta din fastighet till fiber innebär att du investerar i framtidens teknik och att din fastighet blir mer attraktiv vid uthyrning eller försäljning.

Med fiber i fastigheten får företagen som hyr lokal av dig tillgång till den snabbaste och säkraste uppkopplingen som finns. Fiber har näst intill obegränsad kapacitet och kan bära alla tänkbara tjänster såsom telefoni, internet, tv, larmsystem, videokonferenser och så vidare. I ett operatörsneutralt stadsnät som SplitVision väljer hyresgästen sedan helt själv såväl leverantör som enskilda tjänster i fibernätet. Exempel på tjänster som finns tillgängliga är allt ifrån enkla Internetuppkopplingar för mindre företag till effektiva outsourcing-lösningar för hela eller delar av ett företags IT-drift.

Se alla våra tjänsteleverantörer för företag.

Har du ett företag som äger sin egen lokal är det du i egenskap av fastighetsägare som ansluter fastigheten till fibernätet.

Fastighetsägare Hushåll

Att ansluta din fastighet till fiber innebär att du investerar i framtidens teknik och att din fastighet blir mer attraktiv vid uthyrning eller försäljning.

Med fiber i fastigheten får hyresgästerna som hyr bostad av dig tillgång till den snabbaste och säkraste uppkopplingen som finns. I ett operatörsneutralt stadsnät som SplitVision väljer hyresgästen helt själv såväl leverantör som enskilda tjänster i fibernätet. Exempel på tjänster som finns tillgängliga är allt ifrån enkla Internetuppkopplingar till marknadens snabbaste med hastigheter upp till 1 Gbit/sek, IP- telefoni och IP TV.

Finns det kabel TV indraget i huset går det givetvis bra att behålla denna om så önskas.

Se alla våra tjänsteleverantörer för privatkunder.

BRF

Att ansluta er bostadsrättsförening till fiber innebär att ni investerar i framtidens teknik och att bostadsrätterna blir mer attraktiva att bo i.

Med fiber i fastigheten får de boende tillgång till den snabbaste och säkraste uppkopplingen som finns. I ett operatörsneutralt stadsnät som SplitVision väljer varje hushåll helt själv såväl leverantör som enskilda tjänster i fibernätet. Exempel på tjänster som finns tillgängliga är allt ifrån enkla Internetuppkopplingar till marknadens snabbaste med hastigheter upp till 1 Gbit/sek, IP- telefoni och IP TV.

Med IP TV ingår dessutom ett grundutbud av kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen och TV4.

Finns det kabel TV indraget i huset går det givetvis bra att behålla denna om så önskas.

Se alla våra tjänsteleverantörer för privatkunder.

Byggherre

”Finns det fiber?” Är en av de första frågorna företag ställer när de hyr kontor. Många privata hyresgäster har samma höga krav på kommunikationslösningar.

Att dra in fiberoptisk kabel i din ny- eller ombyggda fastighet är en investering lika självklar som forna tiders WC, rinnande vatten och elektricitet. Dagens tjänster på internet kräver redan allt mer bandbredd, för att inte tala om framtidens tjänster – videosamtal, interaktiva medier, kommunikation mellan saker i ett hem eller på ett kontor. Larm, övervakning och serverlösningar etc. Då krävs en fiberanslutning som inte har några begränsningar överföringsmässigt.

Med fiber i fastigheten får man tillgång till den snabbaste och säkraste uppkopplingen som finns. I ett operatörsneutralt stadsnät som SplitVision väljer varje hushåll eller företag helt själv såväl leverantör som enskilda tjänster i fibernätet.

Att på ett tidigt stadie planera för att dra in fiber är en smart investering i framtidens teknik.

Se alla våra tjänsteleverantörer för företag.

Se alla våra tjänsteleverantörer för privatkunder.

Samfällighet

Det går bra att ansluta sig till fibernätet genom att bilda samfällighet, byalag eller föreningar. Då kan ni ansöka om bidrag och anslutningsprocessen kan ske på ett organiserat sätt.

Det finns bra information kring denna process på bl a:
Jordbruksverket, Post- och telestyrelsen, Bredbandsforum eller Svenska stadsnätsföreningen ssnf.org.

På Borås stads hemsida borås.se kan du också få information genom att söka på fiber.