För att ansluta en flerfamiljsfastighet till SplitVision – Borås öppna fiberoptiska stadsnät – kontaktar du oss med en förfrågan. Tillsammans går vi igenom era behov och vilka förutsättningar som råder i området där fastigheten är belägen, bland annat var närmaste fiberförbindelse finns.

Genomgången mynnar ut i en offert. När den är godkänd går vi gemensamt igenom tidplan, tekniska detaljer och andra viktiga aspekter.

Några veckor innan installationen informeras även hyresgästerna om vad som är på gång. En så kallad switch, eller port, monteras i fastigheten. Porten blir SplitVisions avlämningspunkt i fastigheten. Porten kopplas ihop med fastighetsnätet (som fastighetsägaren ansvarar för), vilket ger varje lägenhet en separat anslutning. En mediabox installeras därefter i respektive hushåll som gör det möjligt för varje hyresgäst att själv välja de tjänster som önskas.