Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att låta installera det fastighetsnät som är länken från stadsnätets avlämningspunkt till respektive lägenhetsinnehavare. För att anslutningen till stadsnätet ska fungera måste det byggas på ett särskilt sätt, vilket beskrivs i nedanstående installationsguide.

Installationsguide fastighetsnat

Även lägenhetsnätet är fastighetsägarens ansvar och hur omfattande det är varierar från hus till hus. I ett nyproducerat hus är det vanligt att bredbandsuttag monteras i samtliga rum. I en befintlig fastighet är det svårare eftersom det involverar mycket kabeldragning. Diskutera gärna med oss hur en tänkbar lösning kan se ut.

Inne i varje lägenhet monterar vi en mediabox eller DRG som det också kallas, Digital Resedential Gateway. Mediaboxen fungerar som en liten distributionscentral av bredbandstjänsterna.

Mediabox webb