Kan min fastighet få fiber?

Fibernätets mycket höga kapacitet, upp till 1 Gbit/sek, ger tillgång till snabbast möjliga uppkoppling mot internet liksom möjlighet till punkt till punkt-förbindelse för datatrafik. Stadsnätet kan också användas till telefoni, larmfunktioner och styrning av teknisk utrustning bland mycket annat.

Vill du veta mer om förutsättningarna för att ansluta din fastighet till SplitVision, Borås Stadsnät?

Välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning:

033-35 72 20 eller via e-post sales@splitvision.se

Varför fiber

I Borås är framtidens kommunikationsnät redan byggt. Med en anslutning till Borås fiberoptiska stadsnät får din fastighet tillgång bästa möjliga kapacitet för dagens alla internetburna tjänster samtidigt som den också förberedds inför framtidens utmaningar på kommunikationsområdet.

SplitVision är ett öppet nät, vilket innebär att ett stort antal externa tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster i stadsnätet. Exempel på tjänster som finns tillgängliga är allt ifrån enkla Internetuppkopplingar för privatpersoner och mindre företag, till effektiva outsourcing-lösningar för hela eller delar av ett företags IT-drift. Eventuella hyresgäster, slutanvändarna i fastigheten, väljer helt själv såväl leverantör som enskilda tjänster i fibernätet.

Fiber har inga begränsningar överföringsmässigt. Med dagens utrustning innebär det hastigheter upp till 1Gbit/sek vilket ger tillgång till snabbast möjliga uppkoppling mot internet liksom möjlighet till punkt till punkt-förbindelse för datatrafik. Stadsnätet kan också användas till telefoni, larmfunktioner och styrning av teknisk utrustning bland mycket annat.

Priser och avtal

Fastighetsanslutning

Är du fastighetsägare till flerfamiljshus, hyreshus, kontaktperson i styrelsen för en bostadsrättsförening eller samfällighet och vill du ha en offert på anslutning till SplitVision, Borås Stadsnät?

Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information kring priser av fastighetsanslutning.

Tel 033 – 35 72 20             E-post sales@splitvision.se
 
Mer information om vårt öppna stadsnät för flerfamiljshus hittar du i vårt produktblad.

Steg för steg

När du skrivit avtal med oss och fått din fiber indragen i fastigheten är det dags att ansluta varje lokal och/eller hushåll All inkoppling skall göras av behörig montör och vi rekommenderar att nedan skiss följs.