Egen fastighet

Sitter ditt företag i sin egna lokaler är det du i egenskap av fastighetsägare som ansluter fastigheten till fibernätet.

Fiber har näst intill obegränsad kapacitet och kan bära alla tänkbara tjänster såsom telefoni, internet, tv, larmsystem, videokonferenser och så vidare. I ett operatörsneutralt stadsnät som SplitVision kan dessutom varje slutanvändare själv välja såväl leverantör som enskilda tjänster.

Att ansluta din fastighet till fiber innebär att du investerar i framtidens teknik och att din fastighet blir mer attraktiv vid uthyrning eller försäljning.

Läs mer på sidan för fastighet.