Kan mitt företag få fiber?

Fibernätets mycket höga kapacitet, upp till 1 Gbit/sek, ger tillgång till snabbast möjliga uppkoppling mot internet liksom möjlighet till punkt till punkt-förbindelse för datatrafik. Stadsnätet kan också användas till telefoni, larmfunktioner och styrning av teknisk utrustning bland mycket annat.

Många företag i Borås sitter redan i fastigheter som är anslutna till SplitVision. Vill du ta reda på hur läget är för ditt för ditt företag?

Välkommen att kontakta försäljningsavdelning:

033-35 54 81/83 eller via e-post sales@splitvisionboras.se

För mindre företag, som redan är anslutna till SplitVisions fibernät, finns även möjlighet att beställa tjänster av någon av de leverantörer som i huvudsak levererar tjänster till privatpersoner. Tjänster och kontaktuppgifter hittar du här.