Priser och avtal

Avtal om förbindelse till SplitVisions fibernät tecknas med valfri tjänsteleverantör.
Men kontakta gärna SplitVisions försäljningsavdelning om du vill veta mer.
Tel 033 – 35 54 83  E-post sales@splitvision.se

PUNKT TILL PUNKT FÖRBINDELSER

Pris för förbindelser till stadsnätets huvudnoder.
10 Mbit/s 990 kr/månad
100 Mbit/s 1 990 kr/månad
1 Gbit/s 2 990 kr/månad

Svartfiber förbindelser
Pris offereras.

Stadsnätsanslutning
Uppkoppling av förbindelse till fastighet där stadsnätet har en avlämningspunkt.
Pris            5 000 kr

Fastighetsanslutning
Pris enligt offert. Avtal tecknas med SplitVision eller tjänsteleverantör.

Samtliga priser är exklusive moms och gäller tillsvidare.