Varför fiber

I Borås är framtidens kommunikationsnät redan byggt. Med en anslutning till Borås fiberoptiska stadsnät får ditt företag inte bara bästa möjliga kapacitet för dagens alla internetburna tjänster. Du är också väl förberedd inför framtidens utmaningar på kommunikationsområdet.

SplitVision är ett öppet nät, vilket innebär att ett stort antal externa tjänsteleverantörer erbjuder sina tjänster i stadsnätet. Exempel på tjänster som finns tillgängliga är allt ifrån enkla Internetuppkopplingar till effektiva outsourcing-lösningar för hela eller delar av företagets IT-drift. Som kund väljer du själv vilken eller vilka leverantörer du vill teckna avtal med.

Fibernätets mycket höga kapacitet, upp till 1 Gb/sek, ger tillgång till snabbast möjliga uppkoppling mot internet liksom möjlighet till punkt till punkt-förbindelse för datatrafik. Stadsnätet kan också användas till telefoni, larmfunktioner och styrning av teknisk utrustning bland mycket annat.