Västlänk är ett samarbete mellan stadsnätsägare i Västsverige. Som en del av Västlänk kan SplitVision erbjuda regionala förbindelser till över en miljon privatkunder och fler än 60 000 företag inom Västra Götaland. Västlänk är ett konkurrensneutralt nät med mycket hög kapacitet som möjliggör stabila punkt till punkt-förbindelser. Västlänk är en utmärkt möjlighet för dig som vill knyta samman geografiskt skilda, eller om du vill nå en större marknad med dina tjänster.

För mer information, kontakta gärna SplitVisions försäljningsavdelning.

Du kan också besöka Västlänks webbplats.