Välkommen till SplitVision
Borås öppna stadsnät

SplitVision är Borås stadsnät. Nätet är byggt med fiberoptisk kabel och erbjuder företag och privatpersoner bredband med mycket hög kapacitet. Anslutna fastigheter har tillgång till ett driftsäkert nät som klarar såväl dagens alla tjänster som morgondagens krav och möjligheter.

SplitVision har inget eget tjänsteutbud, men tillhandahåller en marknadsplats för tjänsteleverantörer mot privatpersoner och företag. När du är ansluten kan du själv välja fritt ur det stora utbud av tjänster och leverantörer som finns i SplitVisions nät. Nätet är helt operatörsneutralt. På så sätt gör vi det möjligt för marknadens olika aktörer att nå sina kunder och säkerställer samtidigt att boråsarna har tillträde till marknadens bästa tjänsteutbud.

SplitVision, är ett affärsområde inom Borås Elnät AB. I dagsläget är cirka 900 företag och 14 000 privata hushåll anslutna till stadsnätet.

Vår miljöpolicy

Borås Elnät AB är genom koncernen Borås Stadshus AB ett av Borås Stad helägt kommunalt bolag. Bolagets uppdrag är att säkerställa infrastrukturen för el- och kommunikationsnätet i Borås Stad.

Företagets miljöarbete

Vårt miljöengagemang grundas på vår strävan att minska Borås Elnäts miljöpåverkan genom att ständigt förbättra våra processer och arbeta aktivt med att förebygga och minimera föroreningar från verksamheten. Detta sker bland annat genom att beakta livscykelperspektivet i tillämpliga delar av verksamheten. Fokus inom miljöarbetet ligger på att:

  • göra materialval som är resursmässigt besparande
  • välja klimatsmarta alternativ vid arbets- och tjänsteresor

För Borås Elnäts del innebär detta att företaget:

  • följer alla lagar och andra krav som ställs på verksamheten från myndigheter, ägare, kunder och samarbetspartner.
  • följer och aktivt bidrar till den kunskapsutveckling som sker inom el- och kommunikationsområdet.
  • aktivt och systematiskt planerar, genomför, kontrollerar och följer upp miljöarbetet.
  • utbildar, informerar och stimulerar våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar.