För er som operatör finns det goda affärsmöjligheter via SplitVision – Borås öppna fiberoptiska stadsnät. Vi är en erfaren och lokal nätägare med fiberbaserad infrastruktur tillägnlig runt om i hela Borås Stad.

Via Västlänksamarbetet når vi dessutom ut i stora delar av Västra Götalandsregionen vilket innebär över en miljon privatkunder och fler än 60 000 företag. SplitVision är helägt av Borås Stad och har en stark förankring i, liksom stora kunskaper och kännedom om, kommunen.

 

Den tekniska plattformen är dessutom säker och har mycket hög prestanda. Vi kan via vårt nät erbjuda kraftfulla lösningar för transport av bland annat internet, tv och telefoni.

Vill du bli operatör i SplitVision Borås stadsnät? Välkommen att kontakta oss.