SplitVision står bakom ett lokalt projekt som består i att tillhandahålla en specifik internetknutpunkt för Borås Stad. I ett SplitVision-ägt, offentligt bergrum i Borås finns en så kallad ”Internet Exchange”. Genom denna kan internetoperatörer i alla storlekar sammanstråla och erbjuda en kortare väg till sina respektive delar av internet.

 

Genom att ha en anslutning här uppnås även en avsevärt mycket högre hastighet mellan de anslutna nätverken. Borås Stad får genom detta arbete dessutom en ännu solidare och mer pålitlig internetinfrastruktur.

För mer info, besök gärna www.bor-ix.se