VÅRA PRODUKTER

Avtal om förbindelse till SplitVisions fibernät tecknas med valfri tjänsteleverantör.
Men kontakta gärna SplitVisions försäljningsavdelning om du vill veta mer.
Tel 033 – 35 54 83 E-post sales@splitvision.se

 

PUNKT TILL PUNKT FÖRBINDELSER

Ethernet medium
Punkt till punkt förbindelser mellan stadsnätets huvudnoder. Tjänsten är lämplig till att erbjuda små och medelstora företag Ethernettransport. Aktuella priser fås av din tjänsteleverantör.

Svartfiber
Pris offereras.

Stadsnätsanslutning
Uppkoppling av förbindelse till fastighet där stadsnätet har en avlämningspunkt.
Pris 5 000 kr

Fastighetsanslutning
Pris enligt offert. Avtal tecknas med SplitVision eller tjänsteleverantör.

Samtliga priser är exklusive moms och gäller tillsvidare.