För dig som är tjänsteleverantör

KAPACITET OCH SVARTFIBER

Borås öppna fiberoptiska stadsnät är en grundtjänst som binder samman lokala nätverk med hjälp av högpresterande optisk fiber.

ÖPPET STADSNÄT FÖR FÖRETAG – FÖRETAG LIGHT

Vill du som tjänsteleverantör leverera tjänster i vårt öppna stadsnät krävs ett separat avtal mellan oss (Avtal om transmitionsprodukter). Kontakta oss gärna för mer information.

OPERATÖRER

Cesar 2

CESAR2 är en tjänst för fiberaffärer. Tjänsten CESAR2 gör affärer mellan operatörer och stadsnät ännu enklare. I CESAR2 är affärsprocessen och produkterna standardiserade med ett gemensamt avtalspaket. Avtalspaketet avser de tjänster som levereras i stadsnätet som svartfiber och kapacitet. I CESAR2 kan köpare och säljare använda kartor för att lokalisera sitt exakta intresseområde.

REGIONAL TRANSMISSION

Netwest AB är ett regionalt marknadsbolag i Västra Götaland som erbjuder regional och lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber. Bolaget samägs av 28 kommuner i Västra Götalands Län tillsammans med Västra Götalandsregionen. Netwests verksamhet har sin bas i de många stadsnätens omfattande infrastruktur och verkar i en ung bransch som kännetecknas av stor efterfrågan och snabb utveckling.

För mer information, kontakta gärna SplitVisions försäljningsavdelning.

Du kan också besöka www.netwest.se

PRISER

För prisinformation angående förbindelser till stadsnätets huvudnoder, kontakta SplitVisions försäljningsavdelning.